Info pro stánky a řemesla

Máme zájem pouze o spolehlivé řemeslníky a poctivé stánkaře, nejlépe s ukázkou řemesla, hledáme i zájemce do dětských tvořivých dílen, kde by si bylo možné za pomoci řemeslníka vytvořit vlastní výrobek (šperk,odrátovat si kamínky, cokoliv co je možné pro děti a nenáročné na materiál …)

Požadujeme dobový oděv a stánek přizpůsobený prostředí bitvy.
Jsme ochotni jednat o výhradním zastoupení v prodeji občerstvení na akci.

Bitva proběhne tradičně na Notorburgu u Ledče nad Sázavou, začátek bitvy je plánován v 16.00.
doprovodný program však začne zhruba okolo 13.00 hodin.
Z tohoto důvodu žádáme všechny stánkaře, aby se na místo konání bitvy dostavili v sobotu 22.7.2023
v časovém rozmezí od 10.00 do 12.00 hodin, nemusíte mít obavy, místa jsou pro každého předem vyhrazena, prosím o dodržení tohoto času, před 10.00 hodinou nebude areál otevřen.

Veškeré technické vybavení k provozu stánku je nutné zajistit z Vaší strany a zároveň žádáme o respektování zákazu prodeje občerstvení bez předchozí dohody s námi.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese notorix.denatur@seznam.cz
My vás obratem budeme informovat, zda je vaše nabídka pro nás akceptovatelná, či nikoliv.

Vaše účast musí být námi předem schválená. Neohlášený příjezd v den bitvy již není možný a nebudete do areálu bitvy vpuštěni.